Bezpieczna Praca W Kanałach Studzienkach I Innych Przestrzeniach Zamkniętych Film Bhp Na Dvd Oddk

254,61

Opis

Warunki i zakres użytkowania filmu:
Licencja upoważnia Użytkownika do przechowywania i korzystania z jednej kopii filmu w ramach szkoleń organizowanych dla pracowników Kupującego, jak i na potrzeby związane ze świadczonymi przez Użytkownika usługami w zakresie szkoleń bhp (obsługa innych firm, niezależnie od ich liczby).

Uwaga! Użytkownik nie ma prawa umieszczania i rozpowszechniania filmu na platformach e-learningowych, modyfikowania, dekompilowania oraz wykorzystywania dowolnego fragmentu filmu.

Kanał ściekowy może być środowiskiem dla człowieka nieprzyjaznym, wręcz śmiertelnie niebezpiecznym. Niestety, przewód kanału, a także wszystkie urządzenia i budowle włączone w system odprowadzania ścieków wymagają kontroli drożności, czyszczenia, napraw i konserwacji.

Co zrobić, aby praca w kanałach, studzienkach i zbiornikach była bezpieczna? Jak ją zorganizować? Jak się do niej przygotować? W jaki sposób kierować pracami, prowadzić i organizować roboty w przestrzeniach zamkniętych w przedsiębiorstwie?

Bezpieczna praca w kanałach, studzienkach i innych przestrzeniach zamkniętych zawiera kompleksową odpowiedź na te i inne pytania. To multimedialny zestaw porad, prezentacji, przykładów i ostrzeżeń na temat doboru pracowników, przygotowań robót, wyboru i sposobu użycia środków ochrony indywidualnej. Informacjami ważnymi dla bezpieczeństwa są ukazane w filmie: właściwa kolejność czynności związanych z wchodzeniem, przebywaniem i opuszczaniem przestrzeni zamkniętej, prawidłowe oznakowanie miejsca robót, zasady higieny osobistej pracowników. Film przedstawia ponadto zagadnienia związane z ewakuacją, ratownictwem i pierwszą pomocą.

DVD można odtwarzać w całości lub wybierać poszczególne moduły z menu:

Praca w zamkniętych przestrzeniach – zagrożenia
Kto może pracować w zamkniętej przestrzeni?
Przygotowanie robót
Ubiór i środki ochrony indywidualnej
Bezpieczna praca
Ratownictwo i pierwsza pomoc
Higiena osobista

Kursy_i_szkolenia

pufa 5w1, doniczka plaska, taboret 55 cm, sztuczna gałązka, tablicę, pojemnik 50l, szafy pax projektowanie, zlewozmywak naszafkowy

yyyyy

(0)