Czynniki Szkodliwe I Uciążliwe W Środowisku Pracy Chemiczne (Film Na Pendrivie)

232,47

Opis

Warunki i zakres użytkowania filmu:
Licencja upoważnia Użytkownika do przechowywania i korzystania z jednej kopii filmu w ramach szkoleń organizowanych dla pracowników Kupującego, jak i na potrzeby związane ze świadczonymi przez Użytkownika usługami w zakresie szkoleń bhp (obsługa innych firm, niezależnie od ich liczby).

Uwaga! Użytkownik nie ma prawa umieszczania i rozpowszechniania filmu na platformach e-learningowych, modyfikowania, dekompilowania oraz wykorzystywania dowolnego fragmentu filmu.

Czynniki chemiczne, obejmujące substancje i mieszaniny mają negatywny wpływ na stan zdrowia i sprawność organizmu pracownika. Ich obecność nie ogranicza się do przemysłu chemicznego i branż pokrewnych, ale ma miejsce w wielu innych działach gospodarki, które z pozoru z chemią związane nie są. Pracownicy są najczęściej narażeni na czynniki chemiczne drogą inhalacyjną lub poprzez kontakt ze skórą. Stosowane czynniki mają często właściwości żrące lub drażniące oraz mogą być źródłem pożaru lub mieć właściwości wybuchowe, szczególnie przy wytworzeniu mieszaniny z powietrzem.

W filmie w prosty i zrozumiały sposób omówiono:

definicję czynników chemicznych,
parametry charakteryzujące czynniki chemiczne,
dopuszczalne wartości,
potencjalne zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników oraz sposoby ich zapobiegania, w tym m.in. środki ochrony indywidualnej,
obowiązki pracodawcy, w tym m.in. ocenę ryzyka,
ochronę kobiet i młodocianych,
działania w razie wystąpienia awarii.

Kursy_i_szkolenia

pierza, stół do salonu rozkładany, paper cutter, laminator co to, aranżacja małej sypialni, pk druk, regał z siedziskiem dla dzieci, ściana do kuchni, czym się różnią, koperta 16×16, taśma dwustronna piankowa, regał drabinkowy, wc chemiczne, imitacja kamienia, szklana półka na ścianę

yyyyy

(0)