Z Siatką Bezpieczeństwa I BezBezpieczeństwo Robót Konstrukcyjnych Na Wysokości Film Bhp Dvd Oddk

210,33

Opis

Warunki i zakres użytkowania filmu:
Licencja upoważnia Użytkownika do przechowywania i korzystania z jednej kopii filmu w ramach szkoleń organizowanych dla pracowników Kupującego, jak i na potrzeby związane ze świadczonymi przez Użytkownika usługami w zakresie szkoleń bhp (obsługa innych firm, niezależnie od ich liczby).

Uwaga! Użytkownik nie ma prawa umieszczania i rozpowszechniania filmu na platformach e-learningowych, modyfikowania, dekompilowania oraz wykorzystywania dowolnego fragmentu filmu.

Robotom konstrukcyjnym na wysokości towarzyszy wiele zagrożeń – niebezpieczna wysokość, niestabilne konstrukcje, trudne warunki pogodowe, wysiłek, zmęczenie, niedyspozycja. Dach nowo wznoszonej konstrukcji, znajdujący się często na wysokości powyżej 5 m nad ziemią, to jedno z najniebezpieczniejszych miejsc pracy. Konsekwencje zaniedbań w dziedzinie BHP są tu często tragiczne, dlatego duże znaczenie ma ścisłe przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, a zwłaszcza stosowanie środków ochrony – zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej.
Film „Z siatką bezpieczeństwa i bez. Bezpieczeństwo robót na wysokości” pomaga zrozumieć zagrożenia i poznać sposoby ich unikania. Omawia zagrożenia występujące przy pracy na wysokości, zasady bezpiecznej pracy, w tym stosowanie środków ochrony indywidualnej, jak i zbiorowej.
Menu umożliwia wybór spośród następujących zagadnień:

Wprowadzenie
Zagrożenia
Przed rozpoczęciem pracy
Środki ochrony indywidualnej
Środki ochrony zbiorowej

Film dla pracowników firm konstrukcyjnych, kadry zarządzającej i przedsiębiorców.

Kursy_i_szkolenia

sklep papierniczy wroclaw, kartka w linie a4, na ubrania stojak, mata na biurko jysk

https://nowaelektro.pl/produkt/membrane-for-cable-entrfl-21-t25.html

(0)